Müller & Pavlik artistic management

Müller & Pavlik Artistic Management

 
Bild: Christoph Müller

Christoph Müller

General Manager

Byfangweg 22
CH 4051 Basel

T: +41 61 273 70 10


mueller@artisticmanagement.eu

Bild: Stefan Pavlik

Stefan Pavlik

General Manager

Byfangweg 22

CH 4051 Basel
T +41 61 273 70 10
pavlik@artisticmanagement.eu

Bild: Thomas Märki

Thomas Märki

Senior Artist Manager

Byfangweg 22
CH 4051 Basel

T: +41 61 273 70 10
thomas@artisticmanagement.eu

Bild: Caroline Schori

Caroline Schori

Artistic Planning BCO

Byfangweg 22
CH 4051 Basel

T: +41 61 273 70 10
caroline@artisticmanagement.eu

Bild: Helene Seider

Helene Seider

Project manager

Byfangweg 22
CH 4051 Basel
F: +41 61 273 70 10
helene@artisticmanagement.eu

 

Contact

Müller & Pavlik artistic management GmbH
Byfangweg 22
CH 4051 Basel
T: +41 61 273 70 10

info@artisticmanagement.eu